Aktualności

Działalność Poradni w zakresie wydawania orzeczeń i opinii

Szanowni Państwo!
Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego modyfikujemy sposób pracy Poradni w zakresie wydawania orzeczeń, opinii, informacji o wynikach diagnozy oraz innych dokumentów.

Ze względu na ograniczenie  badań w kontakcie bezpośrednim, decyzje dotyczące wydawania orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju będziemy podejmować
w szczególności na podstawie posiadanej dokumentacji. 

Prosimy Państwa o zgromadzenie niezbędnej do wydania danego dokumentu dokumentacji uzasadniającej wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia
oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego itp.  

Wnioski o wydanie orzeczenia lub opinii można pobrać ze strony internetowej poradni w zakładce Do pobrania.

Rekomendujemy wysyłanie zaszyfrowanych dokumentów na adres mailowy poradni lub przekazanie ich za pośrednictwem tradycyjnej poczty (dla bezpieczeństwa i ochrony danych wskazane listem poleconym). Dokumentację można również dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio ze specjalistą prowadzącym diagnozę lub zajmującym się pomocą psychologiczną w placówce, do której uczęszcza Państwa dziecko.  Wszelkie dane do kontaktu znajdziecie Państwo w zakładce Kontakty.