Aktualności

„Powrót do Godności”- program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia realizuje na zlecenie miasta stołecznego Warszawy, program: Powrót do Godności – program pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie”.

W ramach projektu prowadzone są:
– konsultacje indywidualne dla dorosłych, dzieci i młodzieży
– konsultacje prawne
– konsultacje dla par i rodzin
– warsztaty umiejętności psychospołecznych
– maratony psychologiczne
– grupy pomocy psychologicznej dla dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie
– grupę pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Zapisy, informacje: Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia” Tel. 22499 37 33 (pon. -pt. 9.00-15.00), www.niebieskalinia.org/154

Program skierowany jest do mieszkańców Warszawy.Ze względu na sytuację związane z covid19 większość spotkań prowadzimy w formule online.