Aktualności

Grupa wsparcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w trybie online

Celem spotkań jest wymiana informacji o możliwych technikach i sposobach radzenia sobie z wyzwaniami w pracy z dziećmi i ich rodzicami, poszukiwanie optymalnych rozwiązań sytuacji trudnych pojawiających się w pracy, uzyskanie wsparcia emocjonalnego i merytorycznego, odreagowanie napięcia emocjonalnego wywołanego aktualnie przeżywanymi trudnościami w pracy, wymiana doświadczeń zawodowych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w CZWARTEK 26.11.2020 r.
o godz. 14:00. Spotkanie poprowadzą: Anna Puchała oraz Barbara Sękowska.

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą mailową na adres:

              psycholodzyprzedszkolni@wp.pl do dnia 25.11.2020 r.

Osoby przyjęte otrzymają w dniu spotkania link do grupy na swój adres mailowy.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.