Aktualności

Wszechnica Edukacyjna Targówek

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Biologia człowieka, a jego miejsce we współczesnym świecie”.

Wykłady dra Marka Kaczmarzyka w wersji online

Wykład w formie on-line odbędzie się 14 grudnia b.r. o godz. 18:00.

Spotkanie poprowadzi dr Marek Kaczmarzyk– jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno neurobiologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych na procesy uczenia się i nauczania. Autor wielu publikacji z zakresu neurodydaktyki i dydaktyki.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 11 grudnia b.r.