Aktualności

Zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców

 Informujemy, że Rada m.st. Warszawy podjęła 19 listopada 2020 r. uchwałę
nr XXXIX/1224/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców” w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10.
Szczegóły poniżej: