Uncategorized

Deklaracja dostępności

Posted on

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 13 w Warszawie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji […]