Aktualności

Wykład online w ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

Wszechnica Edukacyjna Targówek zaprasza na wykład online (13 kwietnia 2021)
Zapraszamy 19 kwietnia o godz. 18:00 na wykład online Niny Gralczyk „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości”.

Jak mówi autorka: „Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności”. Podczas wykładu znajdziemy odpowiedź na pytania:
– Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
– Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
– W jaki sposób relacje uczeń – nauczyciel – rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
– Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Zgłoszenia na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl przyjmujemy do 16 kwietnia b.r.

Nina Gralczyk
– Nauczycielka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej;
– Edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie;
– Prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej (strona na portalu Facebook Edukacja Konwergencyjna);
– Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.

Zapraszamy!