Aktualności

Sobota dla nastolatka 11 grudnia

Wielospecjalistyczna oferta psychologicznego wsparcia w funkcjonowaniu i rozwoju dla Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli.
Promocja zdrowia psychicznego w obliczu negatywnych skutków pandemii Covid-19.

Celem projektu jest:

  • udzielanie pomocy w poznawaniu siebie, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów,
  • zrozumienie, czym jest zdrowie psychiczne, od czego zależy i jak należy o nie dbać,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiatry w swoje możliwości,
  • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia,
  • przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, społeczności lokalnej,
  • radzenie sobie ze skutkami emocjonalnymi, psychicznymi i społecznymi czasu izolacji i zdalnej nauki.

Oferta skierowana jest do uczniów klas starszych szkół podstawowych (kl. VII-VIII) i szkół ponadpodstawowych z terenu dzielnicy Targówek, ich rodziców oraz nauczycieli.

11 grudnia w godzinach 9 – 15

Zapraszamy na:
No stress – zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży dotyczące radzenia sobie ze stresem.
poszerzenie wiedzy nastolatków na temat źródeł stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Izolacja społeczna i nauczanie zdalne wynikające z pandemii COVID-19 spowodowało wzrost napięcia emocjonalnego u młodzieży. Uczniowie poznają techniki relaksacji i poszerzą swoją wiedzę nt. działań profilaktycznych.
„Mimo różnic” – Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku 13-15 lat (uczniów 7 – 8 klasy szkoły podstawowej i 1 klasy szkoły ponadpodstawowej) na których poprzez rozmowę i ćwiczenia zobaczysz siebie na tle grupy, uświadomisz sobie swoje mocne i słabe strony. W czasie spotkania przećwiczymy też techniki relaksacyjne. 
Indywidualne spotkanie z psychoterapeutą.
Godziny 9-11; zapisy poprzez link.
Godziny 10-12; zapisy poprzez link
Wyraź i odkryj siebie – warsztat arteterapii – podczas zajęć uczestnicy poprzez działanie artystyczne tworzenie: budowanie, rysowanie, malowanie itp. z wybranego tworzywa artystycznego będą wyrażać swoje myśli, odczucia i skojarzenia z tematem. Zapraszamy wszystkich, którzy poszukują sposobów na odstresowanie się, wyrażenie swoich uczuć, zaspokojenie potrzeby tworzenia. Dzięki temu będą mieli okazję do lepszego poznania
i zrozumienia siebie.
ZEUS – zasady efektywnego uczenia się warsztat dla młodzieży mający na celu zwiększenie efektywności procesu samodzielnego uczenia się.
Złap oddech przed egzaminem. Rola oddechu w opanowaniu stresu – warsztat specjalistyczny prowadzony prze logopedę.
Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji „SPOTKANIE” – spotkanie z psychoterapeutą – grupa przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 16-18 lat doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania, np. poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, beznadziei, frustracji, zmienności nastrojów, problemów w relacjach z innymi, buntu lub braku motywacji.
Godziny 11-13; zapisy poprzez link.
Otwarty dyżur doradcy zawodowego.
Godziny 10-12; zapisy poprzez link.
Samoocena dzieci i młodzieży – jak rodzic może wspierać rozwój poczucia własnej wartości dziecka w obliczu negatywnych skutków pandemii Covid-19. (warsztat dla Rodziców)
Wypalenie zawodowe – jak przeciwdziałać – warsztat dla nauczycieli – refleksja nad aktywnością zawodową, zasobami, odpoczynkiem poszukiwanie osobistych rozwiązań służących podnoszeniu energii i rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.