Kontakty

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 13
ul. J. Odrowąża 23
03-310 Warszawa
Tel/Fax: 0-22 811-05-22, 0-22 811-26-46

Adres e-mail: ppp13@edu.um.warszawa.pl

Dyrektorem Poradni jest Pani Weronika Piasecka.

Kontakt z dyrektorem:
środa godz. 9.00 – 11.00
czwartek godz. 16.00 – 18.00

Na spotkanie zapraszamy po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Kontakt z psychologiem współpracującym z przedszkolem/szkołą:
Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Poradni lub na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko. Spotkania ze specjalistami odbywają się po uzgodnieniu terminu – na terenie poradni lub przedszkola, szkoły.

Szanowni Państwo,
W zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiczną możliwy jest kontakt z psychologami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kierując wiadomości prosimy o zweryfikowanie, który z psychologów opiekuje się konkretną szkołą.Przydział placówek i adresy email do psychologów:

Dzieci 0-3 lata:

Lp Nazwisko e-mail
1 M. Bochenek mbochenek@eduwarszawa.pl
2 H. Zawistowska hzawistowska@eduwarszawa.pl
3 M. Chyła mchyla@eduwarszawa.pl
4 M. Podwysocka malgorzatapodwysocka@eduwarszawa.pl

Lp Nazwisko Szkoły Podstawowe kl. 0-VI e-mail
1 B. Banasiak 275, 398  beatabanasiak@eduwarszawa.pl
2 J. Matanowska Szkoła Wspierania Rozwoju jmatanowska@eduwarszawa.pl
3 B. Ćwiok 277  bcwiok@eduwarszawa.pl
4 E. Romańska 42, e.romanska@eduwarszawa.pl
5 M. Rosloniec 285 mrosloniec@eduwarszawa.pl
6 P. Maćkowska 52 pmackowska@eduwarszawa.pl
7 J. Niksińska 99 jniksinska@eduwarszawa.pl
8 M. Myślińska 206, 377 mmyslinska@eduwarszawa.pl
9 K. Tyszka-Kryczyńska 378
10 A. Woś 58,  awos@eduwarszawa.pl
11 M. Zdzienicka 84 mzdzienicka@eduwarszawa.pl
12 M. Podwysocka 379, 28 malgorzatapodwysocka@eduwarszawa.pl
13 M. Kołacz 298 mkolacz@eduwarszawa.pl
14 J. Szymczuk 114 jszymczuk@eduwarszawa.pl
15 A. Samsel 380 asamsel@eduwarszawa.pl

Lp Nazwisko Przedszkola e-mail
1 A. Królik 95, 91, 155
2 E. Romańska 88 e.romanska@eduwarszawa.pl
3 A. Puchała 18, 113, 106 annapuchala@eduwarszawa.pl
4 O. Biernat 94, 115 obiernat@eduwarszawa.pl
5 M. Trojan 90, 150 mtrojan@eduwarszawa.pl
6 B. Staniszewska 120, 125 bstaniszewska@eduwarszawa.pl
7 P. Maćkowska 157 pmackowska@eduwarszawa.pl
8 H. Zawistowska 81, 119, 442, P Sióstr Loretanek hzawistowska@eduwarszawa.pl
9 B. Sękowska 128, 154 bsekowska@eduwarszawa.pl
10 M. Chyła 123 mchyla@eduwarszawa.pl
11 J. Woźniczko 103, 432
12 A. Woś 156 awos@eduwarszawa.pl
13 J. Niksińska 22 jniksinska@eduwarszawa.pl

Lp Nazwisko Szkoły Podstawowe kl. VII, VIII oraz Licea e-mail
1 E. Cacko SP 58, 114, SP 206, SP 275, SP 379, LO 46, MIESZKA, LO 162, ecacko@eduwarszawa.pl
2 A. Młynarczyk SP 28, SP 42, SP 52, SP 84, SP 377, LO 13, LO 102, LO 137, SZKOŁY NIEPUBLICZNE  amlynarczyk@eduwarszawa.pl

Pedagodzy:

Lp. Imię i nazwisko: Adres e-mail
1 Grymuła Iwona igrymula@eduwarszawa.pl
2 Karaś Kinga kkaras@eduwarszawa.pl
3 Iwona Lipińska i.lipinska@eduwarszawa.pl
4 Kuczewska-Kiełbus Beata bkuczewska@eduwarszawa.pl
5 Mirowska Ewa emirowska@eduwarszawa.pl
6 Pergół Amelia apergol@eduwarszawa.pl
7 Rajewicz-Zawrotny Barbara brajewicz@eduwarszawa.pl
8 Różycka Anna a.rozycka@eduwarszawa.pl
9 Szpręgiel Danuta dszpregiel@eduwarszawa.pl
10 Tankielun-Malinowska Renata rtankielun@eduwarszawa.pl
11 Zych Anna a.zych@eduwarszawa.pl
12 Elżbieta Konopacka ekonopacka@eduwarszawa.pl
13 Maria Serzysko mserzysko@eduwarszawa.pl
14 Kamila Ujma k.ujma@eduwarszawa.pl

Logopedzi:

Lp. Imię i nazwisko Adres e-mail
1 Bartkiewicz-Godoń Katarzyna kbartkiewicz@eduwarszawa.pl 
2 Graf Karolina kgraf@eduwarszawa.pl
3 Opiela Anna aopiela@eduwarszawa.pl
4 Peschel-Świerkosz Anna apeschel@eduwarszawa.pl 
5 Małgorzata Arciuch marciuch@eduwarszawa.pl
6 Barbara Krupińska b.krupinska@eduwarszawa.pl
7 Marta Olszewska